Προφίλ


 

Παιδικός σταθμός προφίλ ΡόδοςΈχει αποδειχθεί, ότι όσο νωρίτερα εκτίθεται το παιδί σε πολλαπλά ερεθίσματα αγωγής, τόσο καλύτερες προοπτικές έχει η εξέλιξη της προσωπικότητας του. Το σχολείο βοηθά τους μικρούς σε ηλικία πολίτες να καλλιεργήσουν κοινά ενδιαφέροντα και να ενταχθούν στις πρώτες μικρές κοινωνικές ομάδες. Για το σχολείο μας το ΟΥΡΑΝΙΟ ΤΟΞΟ το πρώτο βήμα, είναι το παιδί να νιώσει σαν το σπίτι του.

 

Η σταθερή, ευγενική και ήρεμη παρακολούθηση των παιδιών από το προσωπικό, αλλά και οι ενδιαφέρουσες και ελκυστικές απασχολήσεις τους, τα βοηθούν να νοιώθουν χαρούμενα, ελεύθερα να παίζουν, να εκφράζονται, να μαθαίνουν και να καλύπτουν, όλες τις ανάγκες τους, σωματικές, ψυχικές και πνευματικές.

 

Με τρυφερότητα και υπομονή, αποκτούν συνείδηση των δικών τους δυνατοτήτων απαραίτητη προϋπόθεση για τη ωριμότητα, την ανάπτυξη και τη ανεξαρτησία τους.

 

Ο σταθμός μας διαθέτει όμορφους χώρους και παιδική χαρά έτσι ώστε τα παιδιά να απασχολούνται δημιουργικά. Σε συνδυασμό με την υπεύθυνη και σωστή διαπαιδαγώγηση από εξειδικευμένους παιδαγωγούς,τα παιδιά έχουν την ευκαιρία να αναπτύσσουν πρωτοβουλίες και να γίνονται πιο δραστήρια, υπεύθυνα και ανεξάρτητα. Μέσα από τα ομαδικά παιχνίδια μαθαίνουν να συνεργάζονται, να βελτιώνουν το χαρακτήρα τους και να γίνονται πιο κοινωνικά.