Προφίλ


 

Παιδικός σταθμός προφίλ Ρόδος

Έχει αποδειχθεί, ότι όσο νωρίτερα έρχονται σε επαφή τα παιδιά με πολλαπλά και δημιουργικά ερεθίσματα αγωγής, τόσο καλύτερες προοπτικές διαθέτουν για την πληρέστερη εξέλιξη της προσωπικότητάς τους. Το σχολείο βοηθά τους μελλοντικούς πολίτες να καλλιεργήσουν τα ενδιαφέροντα, τις κλίσεις και τις δεξιότητές τους και να ενταχθούν στις πρώτες μικρές κοινωνικές ομάδες. Για το σχολείο μας, το ΟΥΡΑΝΙΟ ΤΟΞΟ, ο πρώτος στόχος είναι το παιδί να νιώσει σαν το σπίτι του. Η εξοικείωση με το σχολείο και η σύνδεσή του με ένα ευχάριστο συναίσθημα οδηγεί τα παιδιά στο να αγαπήσουν τη γνώση και τη μάθηση. 

Η σταθερή και ευγενική μέριμνα των παιδιών από το εκπαιδευτικό μας προσωπικό, καθώς και οι διαδραστικές δραστηριότητες στις οποίες συμμετέχουν, ευνοούν τόσο την πνευματική όσο και τη συναισθηματική ανάπτυξη των παιδιών, ενθαρρύνοντας την ελευθερία της έκφρασης και τη διαμόρφωση των ιδιαίτερων στοιχείων των προσωπικοτήτων τους. 

Με τρυφερότητα, ενθάρρυνση και υπομονή, τα παιδιά αποκτούν συνείδηση των δικών τους δυνατοτήτων, απαραίτητη προϋπόθεση για τη μεταγενέστερη ωριμότητα και ανεξαρτησία τους.

Ο Σταθμός μας διαθέτει καλαίσθητους, φωτεινούς και ευχάριστους χώρους, με χρώματα και διακόσμηση που στοχεύει αφενός στην ανάπτυξη του αισθητικού κριτηρίου τους και αφετέρου στη δημιουργία ενός περιβάλλοντος που θα λειτουργεί ως αρωγός για την εκπαιδευτική διαδικασία. 

Ο καταπράσινος, με φυσικό γκαζόν και παιχνίδια, κήπος μας αποτελεί τον ιδανικό τόπο για την ανάπτυξη της κιναισθητικής νοημοσύνης των παιδιών. Αποτελεί έναν χώρο ελευθερίας, εκγύμνασης, παιχνιδιού και κοινωνικοποίησης.

Στο ΟΥΡΑΝΙΟ ΤΟΞΟ τα παιδιά αναλαμβάνουν πρωτοβουλίες και ενεργό ρόλο συμμετέχοντας σε δημιουργικές και διαδραστικές δραστηριότητες, με στόχο την ανάπτυξη όλων των μορφών ευφυΐας.